Dlažby

Pokládku zámkové dlažby realizujeme na různě velkých plochách s různým spádem.
Počínaje výkopem vlastní technikou, odvozem přebytečného materiálu, uložení obrubníků do betonového lože,
hutnění podloží až po samotnou pokládku dlažby.